Strefa Uczestnika SKJS


Mapy

Nagranie z przejazdu OS 1/3/5 TRYTON

Nagranie z przejazdu OS 2/4/6 WAGA


Dokumenty

Regulamin Uzupełniający

Karta Wyposażenia Bezpieczeństwa Osobistego

Harmonogram Imprezy


Lista zgłoszeń

Lista zgłoszeń OSPR / RSPŚl (28.04.2023 r., godz. 20:00)


Listy startowe

Lista Startu Honorowego OSPR / RSPŚl (06.05.2023 r., godz. 16:30)

Lista Startowa PSS OSPR / RSPŚl (06.05.2023 r., godz. 16:30)

Lista Startowa PKC-0 (niedziela) OSPR / RSPŚl (06.05.2023 r., godz. 20:00)


Tablica ogłoszeń

Komunikat Nr 1 Dyrektora Imprezy (21.04.2023 r., godz. 12:00)

Komunikat Nr 2 Dyrektora Imprezy (02.05.2023 r., godz. 20:00)

Komunikat Nr 3 Dyrektora Imprezy (05.05.2023 r., godz. 18:30)

Komunikat Nr 4 ZSS (06.05.2023 r., godz. 15:30)

Komunikat Nr 5 ZSS (07.05.2023 r., godz. 13:10)

Decyzja Nr 1 ZSS (07.05.2023 r., godz. 14:30)

Decyzja Nr 2 ZSS (07.05.2023 r., godz. 16:45)

Decyzja Nr 3 ZSS (07.05.2023 r., godz. 16:45)

Informacja Nr 1 Dyrektora Imprezy (28.04.2023 r., godz. 20:00)


Zgłoszenia

Zamknięcie listy zgłoszeń: 21 kwietnia 2023 r. – piątek, godz. 23:59:59 25 kwietnia 2023 r. – wtorek, godz. 23:59:59

Zgłoszenia przez aplikację Rally Control lub na stronie: https://login.rallycontrol.app

Lista zgłoszeń zostanie opublikowana 24 kwietnia 2023 r. – poniedziałek, godz. 20:00 28 kwietnia 2023 r. – piątek, godz. 20:00 na stronie internetowej imprezy oraz w aplikacji Rally Control


Program Imprezy

Otwarcie listy zgłoszeń – 03 kwiecień 2023 r., godz. 20:00
Zamknięcie listy zgłoszeń – 21 kwiecień 2023 r., godz. 23:59:59 25 kwiecień 2023 r., godz. 23:59:59
Publikacja Listy Zgłoszeń – 24 kwiecień 2023 r., godz. 20:00 28 kwiecień 2023 r., godz. 20:00
Odbiór Administracyjny – 06 maja 2023 r., godz. 8:00-11:30
Badanie Kontrolne – BK1 – 06 maja 2023 r., godz.10:00-15:00
Pierwsze Posiedzenie ZSS – 06 maja 2023 r., godz. 15:00
Odprawa uczestników/szkolenie – 06 maja 2023 r., godz. 16:00
Publikacja Listy Załóg do Startu Honorowego – 06 maja 2023 r., godz. 16:30
Start Honorowy – 06 maja 2023 r., godz. 17:50
Publikacja Listy Startowej – 06 maja 2023 r., godz. 20:00
Start SKJS (PKC 0) – 07 maja 2023 r., godz. 09:05
Meta Pierwszej Załogi – 07 maja 2023 r., godz. 16:30
Opublikowanie prowizorycznej klasyfikacji końcowej – 07 maja 2023 r., godz. 18:30
Opublikowanie oficjalnej klasyfikacji końcowej -07 maja 2023 r., godz. 19:00
Rozdanie nagród – 07 maja 2023 r., godz. 16:30