Strefa Zawodnika RO


Program Rajdu


Mapy Rajdu

Nagranie z przejazdu OS 1/3/5 TRYTON

Nagranie z przejazdu OS 2/4/6 WAGA


Dokumenty

Regulamin Uzupełniający

Karta Wyposażenia Bezpieczeństwa Osobistego

Harmonogram Rajdu


Lista zgłoszeń

Lista zgłoszeń RMP / RMO (28.04.2023 r., godz. 20:00)


Listy startowe

Lista Startu Honorowego RMP / RMO (06.05.2023 r., godz. 16:00)

Lista Startowa OSS FSD RMP / RMO (06.05.2023 r., godz. 16:00)

Lista Startowa PKC-0 (niedziela) RMP / RMO (06.05.2023 r., godz. 20:00)


Tablica ogłoszeń

Komunikat Nr 1 Dyrektora Zawodów (21.04.2023 r., godz. 12:00)

Komunikat Nr 2 Dyrektora Zawodów (30.04.2023 r., godz. 19:00)

Komunikat Nr 3 Dyrektora Zawodów (02.05.2023 r., godz. 20:00)

Komunikat Nr 4 Dyrektora Zawodów (05.05.2023 r., godz. 18:30)

Komunikat Nr 5 ZSS (06.05.2023 r., godz. 15:30)

Komunikat Nr 6 ZSS (07.05.2023 r., godz. 18:00)

Decyzja nr 1 ZSS (07.05.2023 r., godz. 16:30)

Decyzja nr 2 ZSS (07.05.2023 r., godz. 16:45)

Decyzja nr 3 ZSS (07.05.2023 r., godz. 18:00)

Informacja Nr 1 Dyrektora Zawodów (28.04.2023 r., godz. 20:00)


Zgłoszenia

Zamknięcie listy zgłoszeń: 21 kwietnia 2023 r. – piątek, godz. 23:59:59 25 kwietnia 2023 r. – wtorek, godz. 23:59:59

Zgłoszenia przez aplikację Rally Control lub na stronie: https://login.rallycontrol.app

W aplikacji w profilu rajdu dostępne są również dokumenty:

  • druk zamówienia dodatkowej powierzchni w Parku Serwisowym (opcjonalnie)
  • wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w Parku Serwisowym (opcjonalnie)

Lista zgłoszeń zostanie opublikowana 24 kwietnia 2023 r. – poniedziałek, godz. 20:00 28 kwietnia 2023 r. – piątek, godz. 20:00 na stronie internetowej rajdu oraz w aplikacji Rally Control